Flash4D Flash Intro Builder

Flash4D Flash Intro Builder 7.0

Nó cho phép cô có thể tạo ra Flash Intros mà không có bất cứ tia sáng kiến thức
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
IntroWizard
Flash4D Flash Intro Builder là một chương trình đó sẽ cho anh được tạo ra Flash Intros mà không có bất cứ tia sáng kiến thức. Chương trình này sẽ cho anh có quyền chọn nào sẵn sàng mẫu, tất cả chúng nó... kể cả hoạt hình ảnh. Anh có thể nhập cũng như bao nhiêu dòng văn bản là, anh chọn cái nào trong những năm sẵn sàng phông chữ. Nếu ông muốn, ông có thể áp dụng máy Quay hay Rộng có tác với văn bản. Anh cũng có thể chọn màu cho những văn bản, với kích thước của nó và quay.
Thông tin được cập nhật vào: